Obchodní podmínky old


Provozovatel:

Provozovatel internetového obchodu www.naturesdesign.cz je Mgr.Michal Strnad - Naturesa.cz

 

Kontaktní a výdejní adresa:

Mgr.Michal Strnad - Naturesa.cz
Centrum Harmonizace Vody

ul. Plaská 587/7
Praha 5 - Malá Strana
150 01 – Česká republika


Mob: +420777669119
E: naturesa@email.cz


www.naturesdesign.cz

www.naturesa.cz

 

Fakturační údaje:

Mgr. Michal Strnad

Plaská 587/7

Praha 5 - Malá Strana - 150 00

IČ: 76028330

DIČ: CZ 7111242413

(Uvedená adresa slouží také jako sklad, výdejní nebo kontaktní místo)Objednávka zboží:

Objednávka vytvořená na stránkách www.naturesdesign.cz a potvrzená stiskem tlačítka "Odeslat", se považuje za závaznou, čímž vzniká řádná kupní smlouva mezi zákazníkem a provozovatelem stránek www.naturesdesign.cz.

Zákazník je prostřednictvím elektronické pošty informován o přijaté objednávce, zadal-li svou e-mailovou adresu.


K ceně produktů připočítáváme cenu dopravy = cena poštovného 88 kč za balík. Cena poštovného bude připočtena k celkové  zboží ceně.

Přepravce dopraví zboží na Vaši adresu po předchozím avízu a dohodě, platba je na dobírku.Expedice objednávky:

Zboží je kupujícímu zasíláno prostřednictvím služeb dopravce DPD nebo popř. jiné předem domluvené přepravní služby. Nevyzvednuté zboží bude považováno za porušení závazné objednávky. 
Zboží expedujeme do 3 pracovních dní.Doprava:

Cena dopravy je 88 kč / balíček
(Slovensko 148 kč / balíček )

 

Reklamace:

Reklamace na poškozené, nefunkční, nedodané či chybně dodané zboží kupující uplatňuje e-mailem nejpozději v následujících 2 pracovních dnech od převzetí objednaného zboží. V případě závozu je kupující povinen objednané zboží zkontrolovat ihned při převzetí, pozdější reklamace na poškozené, nedodané či chybně dodané zboží nelze v případě závozu uplatnit.


Nárok na uplatnění záruky může zaniknout, pokud bylo zboží:

1)     poškozeno neodbornou instalací nebo nevhodným  zacházením či užíváním.

2)     poškozeno působením přírodních živlů

3)     používáno v podmínkách, které neodpovídaly parametrům a požadavkům uvedeným v dokumentaci     (pokud u výrobku existuje).

4)     poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v        
dokumentaci (pokud u výrobku existuje).


5)     poškozeno obsluhou prováděnou v rozporu s uživatelskou příručkou (pokud u výrobku existuje).

Postup při vrácení zboží:

1)     Kupující nejprve informuje prodávajícího o postupu při vrácení zboží e-mailem nebo telefonicky. Každá postup při vrácení zboží se  řeší individuálně. Kupující vždy vyčká na další instrukce  prodávajícího a nezasílá zboží bez předchozí dohody zpět.

2)     Vždy jen po dohodě s prodávajícím kupující zašle zboží zpět na adresu prodávajícího:

Mgr.Michal Strnad - Naturesa.cz
ul. Plaská 587/7

Praha 5 - Malá Strana - 150 01

3)    Po uznání reklamace vrácení peněz proběhne hotově nebo na bankovní účet (po vzájemné dohodě) popř. je dohodnut jiný postup.


Při splnění všech těchto podmínek prodávající postup vrácení zboží vyřídí co nejrychleji v souladu s platnými právními předpisy, nejpozději však do 30 dnů. A pro oboustrannou spokojenost.

 

Děkujeme za Váš zájem o produkty Naturesa.cz, vodu a vědomé pití vody.
Je nám velkým potěšením podělit se s Vámi o znalosti související s vodou, její revitalizaci a harmonizaci.

Přeji Vám mnoho radosti při užívání našich nádherných produktů.

S úctou

Mgr.Michal Strnad

a Team Naturesa.cz

 

PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Podmínky ochrany osobních údajů

 

I.

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Harmonická firma s.r.o. IČ 08458332 se sídlem Na břehu 13, 190 00 Praha 9 (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou

Mgr. Michal Strnad

Plaská 587/7

Praha 5 - Malá Strana - 150 00

IČ: 76028330

DIČ: CZ 7111242413

 

 

 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.  

 

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 1. Účelem zpracování osobních údajů je
 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 1. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 

IV.

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 3 roky, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, tj. Česká pošta, DPD, Zásilkovna.
 • zajišťující služby provozování e-shopu (Eshop-rychle.cz) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby.
 • zajišťující účetní služby 
 1. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

VI.

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména heslování, antivirový program, pravidelné zálohování dat.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

 

 

 

České puncovní značky